Tisdag 3 juli

08.30-09.30 Svenskt Vatten, SIWI Vatten en valfråga- från globalt till lokalt
09.45-10.45 Svenskt Vatten, Kommuninvest Hur ska kommunerna klara vatten och avlopp i framtiden?
11.00-12.00 Sweco Urbaniseringen ändrar förutsättningarna för hållbarhet i stad och landsbygd
12.15-13.15 Uppsala Vatten, Sveriges geologiska undersökning (SGU)    Hur säkrar vi dricksvatten till en kraftigt växande stad?
13.30-14.30 SIWI VA-Sverige och de mänskliga rättigheterna till vatten och sanitet
14.45-15.30 Svenskt Näringsliv,  Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenskt Vatten  Ska Sverige använda vattnet eller bevara vattenmiljöerna?  
16.00-16.45 Svensk Försäkring, Svenskt Vatten Ger regeringens klimatstrategi tillräckliga verktyg för en klimatanpassning av samhället?

17.00-19.00 Svenskt Vatten, SIWI Stora Vattenminglet 

Onsdag 4 juli

Länkar 

Vattenforum.nu administreras av Svenskt Vatten och vi behandlar dina personuppgifter enligt Svenskt Vattens dataskyddspolicy.